Rajonové čištění komunikací v našem obvodu

1/4 2021

Jarní rajonové čištění ulic městského obvodu Ostrava-Jih probíhá ve dnech od 6. do 30. dubna 2021.
Přiložené harmonogramy jsou orientační, práce probíhají v závislosti na klimatických podmínkách a stavu čištěné lokality. Pro bezproblémový průběh a možnost čištění žádáme obyvatele o respektování dočasného zákazu stání a svá vozidla z vozovek a parkovišť po vymezenou dobu přemístili mimo čištěnou lokalitu.