Rajonové čištění komunikací v našem obvodu

30/3 2022

V průběhu měsíců dubna a května bude v městském obvodu Ostrava-Jih probíhat rajonové čištění místních komunikací. Městský obvod je pro zimní údržbu i následného čištění komunikací rozčleněn do šesti lokalit, které se uklízejí podle stanoveného harmonogramu.

Rajonové čištění komunikací v našem obvodu

Čištěné zóny budou označeny sedm dní před samotným čištěním zónovou dopravní značkou s vyznačeným termínem realizace čištění. Před samotnou realizací bude navíc Městská policie Ostrava jednotlivé ulice projíždět a dostupnými způsoby upozorňovat na nutnost vyklizení prostoru.

Přiložené harmonogramy jsou orientační, práce probíhají v závislosti na klimatických podmínkách a stavu čištěné lokality. Pro bezproblémový průběh a možnost čištění žádáme obyvatele o respektování dočasného zákazu stání.

Odkazy s harmonogramy čištění:

Lokalita 1 - Starý Zábřeh

Lokalita 2 - Hrabůvka

Lokalita 3 - Dubina

Lokalita 4 - Bělský Les

Lokalita 5 - Zábřeh

Lokalita 6 - Výškovice