Regenerace Hrabůvky má za sebou 2. etapu Zeleň Savarin

4/9 2020

Veřejné prostranství v blízkosti komplexu Savarin a přilehlé sídlištní zástavby na ulici Dr. Martínka se zásadním způsobem proměnilo. První mlhoviště, na území Ostravy-Jihu, pítko, vysazená zeleň, nový mobiliář, opravené chodníky nebo uměle vytvořená „jízdní návrší“ pro cyklisty i koloběžkáře. Dříve nevzhledné místo se mění v příjemnou relaxační zónu.

Regenerace Hrabůvky má za sebou 2. etapu Zeleň Savarin

„Cílem této etapy s názvem Zeleň Savarin bylo především odstranění nefunkčních asfaltových povrchů a rozpadajících se květináčů,“ vysvětluje místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Jan Dohnal. „Zároveň jde o celkovou přestavbu na prostranství, po kterém se budete chtít projít a strávit v něm čas. Vlastní vydlážděný prostor před Savarinem ještě doplníme o další mobiliář a související prvky.“  Místostarosta Dohnal taktéž připomenul, že zeleň je čerstvě vysazená a její estetický přínos se plně projeví za nějaký čas.

Součástí kompletně revitalizovaného prostoru je rovněž vodní mlhoviště, které ochlazuje vzduch v horkých dnech. Jak připomíná místostarostka obvodu Hana Tichánková, jde o vůbec první zařízení tohoto druhu v Ostravě-Jihu. „Jde o trend v některých velkých městech, například Vídni, kde mlhovištím věnují velkou pozornost. Navíc se jedná o vítanou pomoc v horkých létech, jakým bylo to právě uplynulé.“ Mlhoviště sestává ze tří trysek, osazených v dlažbě. Ovládat ho mohou sami lidé, kteří se pohybují v relaxačním prostoru.

K zahnání žízně pak poslouží nainstalované pítko s pitnou vodou,“ doplňuje Hana Tichánková. „Kolemjdoucí se díky těmto dvěma novým prvkům budou moci osvěžit zvnějšku i zevnitř.“

Zeleň Savarin je 2. dokončenou etapou rozsáhlého projektu Regenerace Hrabůvky, který by měl skončit v roce 2022. Tato etapa si vyžádala zhruba 15 milionů korun, z toho 6 milionů přispěl Státní fond rozvoje bydlení a 3 miliony zaplatilo Statutární město Ostrava. Náš obvod tak v jejím rámci vynaložil přibližně 6 milionů korun.

„Pevně věřím, že v roce 2022 bude celý projekt Regenerace Hrabůvky zdárně dokončen a naši občané dostanou k dispozici nádhernou pěší zónu, která se potáhne podél celé ulice Dr. Martínka až ke kostelu,“ uzavírá místostarosta Jan Dohnal.