Řidiči, pozor! Už 9. května se uzavřou mosty do Výškovic

3/5 2018

Další veké změny dopravy v našem obvodu čekají řídiče příští týden. Opravovat se bude Výškovická ulice a přilehlé mosty, které jsou v havarijním stavu. Už 9. května začne úplná uzavírka západních mostů směrem do Výškovic přes ulici Rudnou a železniční trať (tzv. Polaneckou spojku) na Výškovické ulici.

Řidiči, pozor! Už 9. května se uzavřou mosty do Výškovic

Stavět se bude ve dvou etapách. První fáze výstavby potrvá do dubna příštího roku. V této etapě budou zdemolovány staré západní mosty (směrem k Ostravě-Porubě) a postaveny nové.

Od 9. května budou uzavřeny západní mosty směrem do Výškovic přes Rudnou ulici a železniční trať. Součástí bude i uzavírka severozápadní rampy výjezdu z ulice Rudné na Výškovickou a sjezdová rampa z ulice Výškovické na Rudnou ve směru na Porubu. Východní polovina mostů bude rozdělena na dva jízdní pruhy - jeden bude určen pro osobní dopravu pouze ve směru do Vítkovic a druhý pro Integrovaný záchranný systém a městské autobusy ve směru do Výškovic. Tramvaje číslo 2 a 7 tudy budou jezdit jako obvykle až do 25. května. Od tohoto dne bude tramvajová doprava nahrazena autobusy. Obnovena bude 1. června jako jednokolejná obousměrně pojížděná trať přesunutá na východní mosty,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka.

Upozornil, že v době demoličních prací, během dvou červnových víkendů, kdy je hustota provozu menší, budou muset řidiči počítat s ještě razantnějším omezením dopravy. „O víkendu od 16. do 18. června budeme ‚snášet‘ most nad Rudnou ulicí. Proto bude tato frekventovaná komunikace zcela uzavřena. Pracovat se tu bude i v noci od pátečního večera do pondělního rána. V současnosti jednáme o objízdných trasách. Od 22. do 24. června se bude demontovat střední pole mostu nad Polaneckou spojkou. Bude to znamenat dvě krátkodobé noční výluky provozu na železniční trati,“ upřesnil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Dodal, že začátkem července (5. - 8. 7.) budou muset cestující počítat s další výlukou tramvají.  Bude se demontovat ochranná konstrukce pod mostem na Plzeňské ulici u Ostravar Arény a zprovozní se výjezd z Výškovické ulice na ulici Plzeňskou.

„Děláme maximum pro to, aby stavba co možná nejméně lidem otravovala život. I když se na ní bude pracovat intenzivně, potrvá do jara 2020. Je náročná a komplikovaná. Ale mosty jsou v tak špatném technickém stavu, že už nemůžeme dál čekat a stavbu oddalovat. Cestujícím i obyvatelům městských částí Výškovic, Zábřehu a Hrabůvky se za problémy omlouváme. Prosíme o trpělivost, shovívavost a také disciplinovanost, aby tu nedocházelo k nehodám a ke kolizím,“ žádá náměstek moravskoslezského hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Uzavírka západních mostů a severozápadní rampy potrvá do dubna příštího roku, kdy bude tramvajová doprava převedena na nově vybudované západní mosty a přilehlé komunikace a začne demolice východních mostů. O dopravních omezeních souvisejících s touto etapou projektu bude veřejnost informována v dostatečném časovém předstihu.

Náklady na rekonstrukci mimoúrovňového křížení Výškovické ulice se silnicí I/11 (ulice Rudná) a železniční tratí (Polanecká spojka) dosáhnou zhruba 328 milionů korun bez DPH. Na stavbě se kromě Moravskoslezského kraje výrazně podílí Dopravní podnik Ostrava. Většina nákladů ale bude hrazena z evropských fondů.

Po skončení stavby povede zrekonstruovaný, téměř půlkilometrový úsek Výškovické ulice (III/4787) po šesti nových mostech namísto dnešních čtyř, které jsou ve špatném technickém stavu, a proto musí být zdemolovány. Nově vybudované mosty budou sloužit také cyklistům, jejich součástí bude i cyklostezka.