ROZKVETE NA JIHU STREETARTOVÉ UMĚNÍ?

19/7 2021

Statutární město Ostrava vytváří ve spolupráci s odborníky i širokou veřejností databázi se seznamem míst vhodných k streetartovým dílům a muralům (velké nástěnné malby). A to v rámci nového projektu Streetart Ostrava, do kterého se může zapojit každý, kdo tomuto zpestření veřejného prostoru fandí. Prvním krokem je vytipování vhodných ploch. Se získanou databází se bude dále pracovat a odborná komise následně vybere vhodná „plátna“ pro realizaci streetartových děl.

ROZKVETE NA JIHU STREETARTOVÉ UMĚNÍ?

Více informací najdete na: https://streetart.ostrava.cz/, kde také prostřednictvím dotazníku můžete posílat své tipy.

V rámci tipů je třeba zmínit adresu místa, na kterém se plocha vhodná pro street art nachází, včetně souřadnic nebo odkazu na jeden z mapových portálů (www.mapy.cz nebo www.maps.google.com), a uvést, kdo je majitelem zmíněné plochy, doložit fotografii plochy a doplnit kontaktní údaje na autora návrhu.