RUKU NA TO!

29/9 2022
Podáním ruky, tedy bez písemné smlouvy, dnes zástupci politických stran ANO 2011 a SPOLU, Martin Bednář a Radim Ivan, stvrdili dohodu o koaliční spolupráci při vedení městského obvodu Ostrava-Jih do roku 2026.
Tímto symbolickým gestem vyjádřili formu budoucí spolupráce založenou na vzájemné důvěře, férovosti, podpoře a vstřícnosti, a to jak v rámci práce radních, tak směrem k občanům našeho obvodu.
RUKU NA TO!

K uzavřené koalici Martin Bednář (ANO) uvedl: „Přidělené hlasy ve volbách vnímáme jako závazek a projev vůle občanů Jihu. Ačkoli bychom vzhledem k získaným mandátům teoreticky nepotřebovali uzavírat koalici, rozhodli jsme se jednat se všemi případnými partnery, jejichž program rovněž získal podporu voličů.  Nakonec jsme našli nejvýraznější programovou shodu se SPOLU a dohodli se na spolupráci“.

 

 „Jsme rádi, že můžeme pokračovat v práci pro městský obvod. Jednání s koaličním partnerem byla konstruktivní a věcná. Jsme rádi, že jsme uzavřeli dohodu na podání ruky. Je to pro nás více než jakákoliv smlouva,“ komentoval Radim Ivan (SPOLU).

 

Počet uvolněných radních se po vzájemné dohodě sníží z dosavadních sedmi na šest. Celkový počet radních, včetně neuvolněných bude jedenáct, a to v poměru 8:3.

Starostou městského obvodu Ostrava-Jih bude již potřetí Martin Bednář (ANO), který převezme zodpovědnost za resorty právní, veřejné zakázky, vztahy s veřejností a kulturu. Pozici místostarostky pro bytové a nebytové hospodářství a majetek bude zastávat Markéta Langrová (ANO). Strategický rozvoj, školství a sociální oblast připadnou Radimovi Ivanovi (SPOLU), za investice bude zodpovídat Jiří Stráník (SPOLU). Otakar Šimík (ANO) se stává místostarostou pro dopravu a hospodářskou správu. Martina Vavříková (ANO) se ujme resortu financí.

Posty neuvolněných radních získali za SPOLU Petr Pražák, za ANO pak Jana Hellerová, Vlasta Gazdová, Tomáš Gemela a Jan Vavroš.

Ustavující zastupitelstvo pro volební období 2022 – 2026, které odhlasuje přidělení jednotlivých resortů, se uskuteční 20. října 2022 od 13 hodin v zastupitelské místnosti radnice Ostravy-Jihu. Všichni zájemci mohou v den konání zastupitelstva sledovat celé jednání online přenosem na internetu, pořízen bude také videozáznam, umístěný na youtube kanálu Městský obvod Ostrava-Jih.