SADY MLADÝCH SE ROZROSTLY NA POČEST NAROZENÝCH DĚTÍ

6/5 2021

Dalších 31 stromů bylo během letošního dubna zasazeno v Sadu mladých v Bělském lese. Smyslem projektu je zasadit strom na počest narozeného dítěte, které tak pomyslně zapustí kořeny na Jihu.

SADY MLADÝCH SE ROZROSTLY NA POČEST NAROZENÝCH DĚTÍ

Vzhledem k současné situaci tentokrát probíhala výsadba bez přítomnosti rodin dětí. Samotnou akci jsme museli již loni dvakrát odložit, proto jsme rádi, že se letos uskutečnila aspoň v této formě. Díky Sadu mladých již šestým rokem vznikají hojně navštěvovaná místa, navíc dochází k přirozenému upevňování vztahu lidí k přírodě,“ řekl místostarosta Otakar Šimík s tím, že tentokrát bylo zasazeno 17 líp srdčitých, 11 třešní ptačích a 3 javory klen. Dvě rodiny si vzhledem k postupnému narození dalších dětí nechaly zasadit rovnou dva stromy.

 

Akce od prvopočátku probíhá ve spolupráci se společností Ostravské městské lesy a zeleň, jejichž pracovníci výsadbu provedli. Rodina, jež se do projektu zapojila, získala za poplatek 800 korun také pamětní list a sloupek s cedulkou, a to včetně jedné rezervní pro případ zničení či odcizení umístěné. Součástí pamětní desky je rovněž informace upřesňující o jaký strom se jedná, komu a kým byl věnován.

 

Zmíněný poplatek je hrazen formou daru organizaci Ostravské městské lesy a zeleň, jež poté zajišťuje jak vše potřebné k výsadbě, včetně sloupku s cedulkou, tak obstarává následnou péči. Radnice zájemce informuje, eviduje a vystavuje jim pamětní listy.

 

Od roku 2016, kdy tuto tradici zavedl tehdejší místostarosta František Staněk, bylo do současnosti vysazeno přibližně 400 stromů. S tak velkým úspěchem tohoto projektu se rozhodně nepočítalo.

 

Musíme přiznat, že nás velký zájem rodičů mile překvapil. Skutečně nás nenapadlo, že v průběhu krátké doby budou všechny volné plochy v lesních porostech v katastru městského obvodu Ostrava-Jih zalesněny. Z pohledu pokračování projektu je to jistá komplikace, ale na druhou stranu z pohledu rodičů dětí a návštěvníků Bělského lesa je to zajisté potěšující zpráva,“ uvedl Vladimír Blahuta, jednatel společnosti Ostravské lesy, s tím, že možností pro pokračování  by mohla být spolupráce městských obvodů Ostrava-Jih a Stará Bělá. Na území Bělského lesa, a to v katastru obce Stará Bělá, zatím vhodné plochy k výsadbě jsou.

 

Další výsadba Sadů mladých tak prozatím nebude do zajištění nových ploch pokračovat. Pokud se prostor pro další výsadbu podaří zajistit, zveřejní  radnice výzvu k přihlášení zájemců.