Senioři slavili v K-Triu

7/10 2021

Celosvětově na 1. října připadá Mezinárodní den seniorů. Slavili také dříve narození z našeho obvodu.

Senioři slavili v K-Triu

Každoroční oslavy Mezinárodního dne seniorů, pořádané odborem školství a kultury, se uskutečnily ve čtvrtek 30. září v K-TRIU v Hrabůvce. Akce se zúčastnilo 85 seniorů z pěti klubů seniorů, které působí v našem městském obvodu.

V úvodním slově místostarostka Dagmar Hrabovská poděkovala seniorům za jejich celoživotní práci.

„Velice si vážíme péče a lásky, kterou senioři věnovali svým dětem, vnukům, svým rodinám. Jsme si plně vědomi, jak je důležité, aby člověk ve zralejším věku nezůstával sám. Naši senioři nás dnes a denně přesvědčují svou účastí na řadě akcí, které pro ně připravujeme, jak rádi se setkávají. Z toho máme upřímnou radost. Nejen u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, ale pro každý den jim přejeme hodně zdraví a hodně radostných chvil,“ uvedla místostarostka Hrabovská.

Následovalo vystoupení cimbálové muziky Iršava, které se setkalo s nadšeným ohlasem zúčastněných. Stejně jako vystoupení hudební skupiny Pohoda, při kterém si senioři mohli zatancovat a zazpívat. Největší ohlas měly dechovka, trampské písně, ale v kurzu byly i popové písně, jako například Holky z naší školky.

Přítomní senioři rovněž využili nabídku bohatého občerstvení, které zahrnovalo ovoce, štrůdl, vodu, víno, kávu, čaj či chlebíček.