Seniorské Vinohraní se opět vydařilo

9/9 2020

Už tradiční akce se letos konala 4. 9. v zahradě Domu s pečovatelskou službou na Odborářské ulici. Vinohraní s se účastnily 4 seniorské kluby, které působí v našem obvodu. Každý z klubů zastupovalo v průběhu aktuálního 13. ročníku 5 soutěžících a 5 fanoušků.

Seniorské Vinohraní se opět vydařilo

Vzájemné soutěžení sestávalo ze čtyř disciplín – kuželky, šipky, hádání koření a tipování předmětů z „kouzelného pytlíku“. Na závěr došlo k vyhodnocení, udělování medailí a dalších cen. Zábavné dopoledne moderoval kronikář obvodu Petr Lexa Přendík.

Jednotlivé disciplíny si vyzkoušela také místostarostka obvodu Dagmar Hrabovská, která přišla seniory navštívit: „Jsem ráda, že přálo počasí a všichni se dobře bavili. Vinohraní je oblíbené, přispívá ke smysluplnému využití volného času seniorů a vzájemnému setkávání. Samotné soutěže pak přispívají k procvičení paměti nebo motorických schopností.

Kromě medailí pro všechna družstva – od zlaté po bramborovou – obdržely všechny týmy rovněž dárkové koše s dobrotami a dárkové tašky s regionálními specialitami, které věnoval Moravskoslezský kraj. Každý z účastníků, ať hráč nebo fanoušek, dostal pamětní list a malou svačinu.

„Dojmy i reakce byly velmi pozitivní. Konec konců, Vinohraní je časem prověřená záležitost. Už se těšíme na jeho příští ročník,“ zhodnotila Dagmar Hrabovská.