Seniorské zájezdy se nadále setkávají s odezvou

21/9 2020

V úterý 15. 9. odjížděl od Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih další autobus, zaplněný výletujícími seniory. Cílem jednodenního zájezdu byla tentokrát přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně.

Seniorské zájezdy se nadále setkávají s odezvou

Účastníci zájezdu si prohlédli vnitřek tohoto technického unikátu a dostalo se jim zasvěceného průvodcovského výkladu. Pak už je čekala procházka po hrázi přečerpávací nádrže. Dopravu autobusem i vstupné do elektrárny měli senioři zdarma.

„Zájezdy se konají díky krajské dotaci v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020,“ připomíná místostarostka Ostravy-Jihu, Dagmar Hrabovská. „Senioři nad 60 let se díky ní mohou vypravit na celkem 15 různých zájezdů. Zájezdy jsou bezplatné a organizuje je jak obvod Ostrava-Jih, tak Centrum sociálních služeb Jih a také Kulturní zařízení Ostrava-Jih.“