Škodlivin v ovzduší opět přibude

9/10 2012

Během léta jsme si zvykli, že vzduch je průzračný, dýchá se nám dobře a ani sdělovací prostředky se často o znečištění ovzduší nezmiňují. Nadcházející podzimní a zimní měsíce jsou ale pro obyvatele Ostravy bohužel i měsíci se zvýšenými koncentracemi škodlivých látek v ovzduší.

Škodlivin v ovzduší opět přibude

Jednou z lokalit, na které se znečištění ovzduší nepřetržitě sleduje, je stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na Pavlovově ulici (na snímku) poblíž ulice Plzeňské v Zábřehu. Aktuální naměřené hodnoty jsou každou hodinu aktualizovány společně s informacemi ze stanic z celé České republiky na internetových stránkách www.chmi.cz v záložce Ovzduší, k dispozici jsou rovněž na teletextu České televize na stranách 188–194. Dvakrát denně vydává pobočka ČHMÚ v Ostravě zprávy na telefonním čísle 596 900 265.