Školy na Jihu se pustily do oprav

13/8 2012

V městském obvodu Ostrava-Jih probíhá během prázdninových měsíců nejvíce investičních akcí v objektech základních a mateřských škol. Kromě drobných oprav a každoročního malování se v některých školách jedná o rekonstrukce většího charakteru.

Rozsáhlou revitalizací, kterou podporuje Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí a Evropská unie – Fond soudržnosti, prochází ZŠ Krestova. Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu školy, opatření spočívá ve výměně oken, zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení střech u všech pavilónů. V rámci zateplení proběhne dále i revitalizace části vstupu do budovy školy. Během prázdninových měsíců byla provedena také oprava podlahy v učebně a v kabinetu, vymalovány byly dvě třídy a kabinet, kuchyň a přilehlé prostory ve školní jídelně.

Na ZŠ Mitušova 8 v prázdninovém období probíhají opravy rozvodů vody, šaten 1. stupně a žáci se mohou těšit také na otevření nové počítačové učebny financované z prostředků Evropské unie. Pouze klasické prázdninové opravy (malování, výměna podlahové krytiny apod.) v rámci běžné údržby mají za sebou na ZŠ Březinova.

Na ZŠ Horymírova byly provedeny úpravy učeben a výměny tabulí včetně opravy elektroinstalací v některých učebnách. „Především však proběhla výměna oken v pavilonu druhého stupně,“ upozornila ředitelka Marie Lukovská. Výčet novinek na této škole je delší, v části šaten byly instalovány skříňky, skončila rekonstrukce školní jídelny spojená s výměnou některých zařízení „Veškeré úpravy a opravy vytvoří potřebné zázemí pro nový školní rok, v němž na naši školu nastoupí další žáci, kteří přestupují ze zrušené ZŠ V Zálomu,“ dodala Lukovská.

V budově ZŠ Šeříková vymalovali společné prostory a kuchyň. „Rekonstrukcí prošla učebna cizích jazyků, která byla vybavena moderním zařízením speciálně určeným pro jejich výuku,“ uvedl ředitel školy Jiří Bakončík. Z důvodu narůstajícího počtu žáků byly zakoupeny a umístěny další šatní skříně a do tříd nové skříně a lavice.

ZŠ Kosmonautů 15 proběhla oprava sociálního zařízení ve druhém patře budovy, rozšířen byl počet umyvadel na dívčích a chlapeckých záchodech, třetí patro chodby a učebny prvních tříd byly vymalovány. Probíhá rekonstrukce školního hřiště, cílovým stavem je vybudování nového travnatého hřiště o rozměrech 100x60 m a hřiště s umělým povrchem o velikosti 60x30 m.