Školy na Jihu vyrazí za čistým vzduchem

4/4 2019

Žáci mateřských a základních škol z obvodu vyrazili do čistého prostředí Beskyd a Jeseníků. Díky dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši téměř 489 tisíc korun se 104 žáků a učitelů ZŠ Volgogradská 6B vydalo do Zlatých hor v Jeseníkách.

Školy na Jihu vyrazí za čistým vzduchem

Dalších 10 škol z Jihu obdrželo příspěvek od Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší zřízeného statutárním městem Ostrava, a to v celkové výši cca 9,6 milionu korun. „Jsme rádi, že školy o tyto příspěvky žádají, protože pro mnohé rodiny by pobyty v přírodě byly nad jejich finanční možnosti. Dotace z kraje na jednoho žáka činí 400 korun na den při 12 denním pobytu a z města 6000 korun na 14denní pobyt,“ uvedla místostarostka pro oblast školství Dagmar Hrabovská.