Společnost pro ranou péči má jasné poslání

16/5 2019

Rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo s postižením pomáhá nově přímo v našem obvodu Společnost pro ranou péči. Poradenství poskytuje pobočka v oblasti přístupu a způsoby výchovy a péče tak, aby vyhovoval potřebám potřebného dítěte. Společnost sídlí na ulici Rodinná 2719/57 v Ostravě-Zábřehu.

Společnost pro ranou péči má jasné poslání

V přirozeném domácím prostředí pracovníci doporučí vhodné hračky a pomůcky, některé je možno si zapůjčit. Individuální přístup jsou schopni zajistit pomocí specializovaných postupů a testů, například takzvaného funkčního vyšetření zrakových funkcí dítěte, různých metod vedoucím ke zkvalitnění vzájemné komunikace mezi vámi, případně dalšími pečujícími osobami, a vaším dítětem.

Společnost pro ranou péči je ovšem schopna zajistit i sociální poradenství, informace o různých dávkách, pomůckách, od pracovníků lze získat další důležité kontakty na odborníky ve vašem regionu, stejně jako vhodnou literaturu nebo videomateriály. Díky možnosti zúčastnit se zajímavých seminářů, přednášek, ale i skupinových setkání rodin, toho Společnost nabízí skutečně mnoho, včetně pomoci při zapojení vašeho dítěte do školky, školy a podobně.

„ Jsem velmi ráda, že v našem obvodu máme  organizaci, která poradenskou činností a terénní službou pomáhá dětem a jejich rodičům zvládat problémy spojené s vadami zraku, popř. s vadami kombinovanými.  Také kladně hodnotím spolupráci této organizace s mateřskou školkou I. Herrmanna, v níž jsou dvě speciální třídy pro děti se zrakovým postižením,“ uvedla po návštěvě Společnosti místostarostka Dagmar Hrabovská.

Ostravské centrum rané péče funguje v regionu už od roku 1994 a je jediným pracovištěm v Moravskoslezském kraji, které se specializuje na pomoc rodinám s dětmi s postižením zraku. V praxi to probíhá tak, že poradkyně rané péče dojíždějí do rodin s dětmi se zrakovým hendikepem přímo domů a v bezpečném prostředí instruují rodiče, jak mohou dítě rozvíjet, jak s ním komunikovat, jak upravit domácí prostředí nebo jaké hračky a pomůcky využívat. Dokážou poskytnout také sociální poradenství či další informace a kontakty. Služba rané péče je určena rodinám s dětmi ve věku od narození do 7 let a rodinám je poskytována zdarma.

Jakým způsobem služba funguje přímo, stejně jako kompletní souhrn všech informací, které by vás o Společnosti mohly zajímat, naleznete na internetových stránkách www.ranapece.cz


Kontakt

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava

Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Tel. 774 567 236; e-mail: ostrava@ranapece.cz

www.ranapece.cz/ostrava/