Starosta navštívil stoletou jubilantku

21/8 2012

Kulaté životní jubileum oslavila dnes paní Helena Zahradníčková, která žije v Domově pro seniory na Čujkovově ulici v Ostravě-Zábřehu. Ke stým narozeninám ji přišel poblahopřát i starosta nejlidnatějšího ostravského obvodu Karel Sibinský, z jehož rukou jubilantka převzala velkou kytici a dárkový koš.

Starosta navštívil stoletou jubilantku

Paní Zahradníčková se narodila v roce 1912 v Konici u Litovle jako nejmladší ze čtyř dětí. Její otec narukoval na frontu, upadl do ruského zajetí a zemřel, když ji bylo osm let. Babička zůstala se čtyřmi dětmi sama. První polovinu života strávila paní Helena na Prostějovsku, vychodila rodinnou školu, naučila se šít a tím přispívala do rodinného rozpočtu. Později odešla ke své tetě do Bratislavy, kde vystudovala učitelský ústav a stala se učitelkou domácích nauk. Učila na vesnických školách různé předměty jako vaření, ruční práce či chov dobytka. V roce 1956 se vdala a odešla za manželem na Ostravsko.

Nastoupila jako učitelka na ZŠ v Porubě, kde učila na nižším stupni. Jedním z jejich žáků byl i známý písničkář Jaromír Nohavica. Před třiceti lety ovdověla, vychovala jednu dceru, se kterou žila ve společné domácnosti až do svých 95 let. Po pádu v koupelně si přivodila úraz kolena a byla umístěna v domově pro seniory, kde žije dodnes.

Byla veselé povahy, věřící, takže po odchodu do důchodu mohla navštěvovat nedělní mše. Nikdy se nenudila, měla ráda ruční práce, pletení, šití, práci na zahrádce na chatě v Kyjovicích. Do pozdního věku luštila křížovky, nyní ji to bohužel zrak už nedovoluje. Žádný konkrétní recept na dlouhověkost podle svých slov nemá.