Stromem Jihu 2022 se stal zábřežský dub letní

29/8 2022
Tento působivý velikán přihlíží dění v obvodu na ulici Horymírova v Zábřehu poblíž minigolfového hřiště přes více než 100 let!
„Stáří dubu je odhadem 120 -150 let. Strom úspěšné překonal 2 světové války i necitlivou likvidaci starého Zábřehu a výstavbu sídliště. Dub je v poměrně dobré kondici a snad mu to vydrží i po mnoho dalších let,“ uvedl místní rodák Radim Matýsek, který strom do soutěže nominoval. V pátek 26. 8. 2022 pak starostu Martina Bednáře informoval také o záměru požádat o zařazení dubu mezi památné stromy.
„Na Jihu máme mimo Bělský les bezmála 30 tisíc stromů a z toho jen tři památné, proto rádi tento záměr podpoříme,“ řekl starosta Bednář, který se s panem Matýskem u stromu potkal a jako poděkování předal tašku s dárky, včetně publikace vydané městským obvodem právě o Zábřehu. O nečekaně bohaté historii našeho obvodu se mnoho dočtete také na webu https://historie.ovajih.cz/
Stromem Jihu 2022 se stal zábřežský dub letní