Tříkrálová sbírka se zatím koná jen on-line

4/1 2021

Přestože Charita původně počítala také s klasickou podobou Tříkrálové sbírky, kdy koledníci vyráží do ulic, zhoršující se epidemická situace tento plán zmařila. Kvůli aktuálním opatřením, spojeným s opatřeními proti Covidu – 19, tak tříkrálová koleda probíhá pouze virtuálně.

Tříkrálová sbírka se zatím koná jen on-line

Pro všechny, kteří chtějí pomoci potřebným, je připravena stránka www.trikralovasbirka.cz, kde všem lidem dobré vůle zazpívají dětští koledníci. Právě odtud je také možné přispívat až do 30. 4. 2021 prostřednictvím online pokladničky Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra.

„Tříkrálová sbírka je prostředkem pro vzájemné mezilidské obdarování, pro uvědomění si, že každý člověk i v nepříznivé životní situaci zůstává člověkem a zaslouží si uchování lidské důstojnosti. Bohužel při nadcházející sbírce není z důvodů pandemie možné osobní setkávání skupinek Tří králů s lidmi v domácnostech a předání novoročního požehnání a darů. Pevně věřím, že i přesto zachovají obyvatelé Ostravy, okolních měst a obcí přízeň a připojí se k Tříkrálové sbírce příspěvkem do naší online pokladničky. O příspěvky na záměry pomoci lidem v nouzi žádáme dárce o příspěvek do naší online pokladničky přímo na sbírkové konto č. ú.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 77708013. Budeme vděčni i za drobné částky, neboť i při online koledě platí, že KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ,“ vyzývá ke štědrosti ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

S koledníky bychom se mohli setkat, pokud by přestal platit 5. stupeň protiepidemického systému PES.

Příspěvky shromážděné do online pokladničky s variabilním symbolem: 77708013 pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra nebo do zapečetěných pokladniček umístěných v některých charitních střediscích, farnostech budou v letošním roce použity na podporu pacientů mobilního i lůžkového hospice, lidí ohrožených sociálním vyloučením, seniorů a lidí se zdravotním postižením v chráněných dílnách. Finance Tříkrálové sbírky 2021 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využijí pro následující záměry (projekty):

1. Podpora Mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa (250 000 Kč)

2. Podpora Šatníku Charity Ostrava (105 000 Kč)

3. Vybavení bytů sociální rehabilitace Charitního střediska sv. Lucie (50 000 Kč)

4. Obnova kuchyně v domově pro seniory sv. Václava (450 000 Kč)

5. Zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše (450 000 Kč)

6. Vybavení chráněných dílen - podpora osob se zdravotním postižením (30 000 Kč, Charita sv. Alexandra)

7. Plynofikace a rekonstrukce kotelny v hl. budově Charity sv. Alexandra (270 000 Kč)

Podrobnosti najdete na www.ostrava.charita.cz