Učitelky z Jihu získaly ocenění od ministra

27/8 2021

Školství z Jihu výrazně zabodovalo na celostátní úrovni. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyznamenalo dvě ředitelky mateřských škol z našeho obvodu.

Učitelky z Jihu získaly ocenění od ministra

Martina Raková z MŠ Formana a Věra Miklušová z MŠ Za Školou převzaly 24. srpna z rukou ministra Roberta Plagy Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně za příkladnou pedagogickou činnost.

Pedagožky přijala následující den na radnici místostarostka Dagmar Hrabovská. „Je to obrovský úspěch a vyznamenání jak pro samotné pedagožky, tak pro celý obvod. Zároveň je to znak toho, že školství na Jihu není založené pouze na slovech, ale snažíme se naše záměry prostřednictvím konkrétních kroků a činů uvádět do praxe,“ uvedla místostarostka Hrabovská

Ačkoliv obě ředitelky dosáhly na metu, která se pro mnohé může zdát nesplnitelná, jejich pedagogické úsilí rozhodně není u konce. Stále mají před sebou nové výzvy. „Chtěla bych rozšiřovat povědomí široké veřejnosti o činnosti mateřských škol, které hrají ve vzdělávacím systému důležitou a občas bohužel opomíjenou roli. Děti totiž u nás získávají základní dovednosti, které jsou klíčové pro položení základů celoživotního vzdělávání,“ zmínila Raková, zatímco její kolegyně obrací pozornost zejména k tomu, aby bylo na pracovišti stále zajištěno příznivé klima.

„Spokojení zaměstnanci přenáší spokojenost na děti. A když jsou spokojené děti, jsou samozřejmě spokojeni i jejich rodiče,“ upřesnila Miklušová, jež zastává názor, že práce ve školství není jednoduchá, ale je krásná. „Žádný den není stejný. Každý den vás čeká něco nového,“ doplnila s tím, že oceňuje, jak milé, tak nemilé zážitky, s nimiž se ve školce setkávají: „Právě ty nemilé zážitky nás posouvají dopředu. Ty před nás staví problémy, které musíme vyřešit, a tím, jak hledáme to správné řešení, tím se stále učíme a tím je naše práce krásná a zajímavá.“