Úřad pomůže lidem ušetřit na energiích

21/4 2016

Rada městského obvodu Ostrava - Jih schválila návrh radního Adama Rykaly a nabídne obyvatelům novou službu, která se osvědčila už ve stovkách měst a obcí. Využitím elektronické aukce mohou ušetřit domácnosti i podnikatelé tisíce korun za elektřinu a plyn.

„Chceme pomoci lidem ušetřit peníze za plyn a elektřinu. Máme ověřeno, že domácnosti i podnikatelé mohou elektronickou aukcí uspořit 10 – 20 procent oproti stávajícím výdajům za energie. Zapojení do e-aukce přitom není nijak složité a nehrozí žádná rizika,“ uvedl Adam Rykala, radní městského obvodu Ostrava – Jih.

Novou službu bude pro městský obvod zprostředkovávat zkušená společnost eCENTRE, a.s. Ta pro veřejnost zajistí výběr nejvhodnějšího dodavatele vybrané komodity formou elektronické aukce. Pro město i obyvatele je služba bezplatná, je totiž hrazena z aukčních poplatků placených dodavateli energií.

Zapojení do projektu „Město pro občany - snížení cen energie pro domácnosti města“ má pro občany i další efekt. „Radnice pomůže lidem uspořit jejich peníze, ale také přispěje k ochraně občanů před agresivními metodami podomního prodeje a nekalými praktikami některých prodejců energií,“ doplnil Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava – Jih.

V případě zájmu zřídí úřad kontaktní místo v prostorách úřadu. Informace o možnostech využití elektronické aukce budou uvedeny v Jižních listech a na webových stránkách městského obvodu. Pro všechny je přínosné, když se zapojí co nejvíce zájemců. Platí totiž, že čím větší počet domácností se do projektu zapojí, tím nižší ceny lze dosáhnout. Výhodných cen je dosaženo díky sdružení poptávek více domácností či firem a oslovení všech dodavatelů na trhu, kteří v aukci „soutěží“ o nové odběratele a snižují cenu.

Společnost eCENTRE zajišťuje kompletní administrativní a právní servis a občané se nemusejí obávat nejasných nebo nesrozumitelných podmínek. Pro zapojení do sdružené e-aukce stačí přinést potřebné podklady a uzavřít smlouvu se společností eCENTRE. Ta následně informuje občany o dalším průběhu a výsledcích.

Elektronická aukce funguje jako dražba, ve které dodavatelé transparentně přes internet soutěží a snižují své ceny pro skupinu odběratelů. První elektronická aukce se v České republice uskutečnila v roce 2013. Podle statistik eCENTRE už ušetřilo 25 tisíc domácností 325 milionů korun. Většina domácností dosáhla v e-aukcích úspor kolem 15 % oproti původním nákladům za energie.