V Bělském lese vznikne přírodní sportovně-vzdělávací areál

14/8 2012

Ostravské děti se mohou těšit na nový sportovně-vzdělávací areál umístěný v Bělském lese, který na území třinácti hektarů vznikne v letech 2012-2014. Společně s dětmi dostane ostravská veřejnost příležitost k aktivní relaxaci v nově vznikajícím rekreačně-naučném lesoparku, obsahujícím výsadby domácích i cizokrajných dřevin s prvky arboreta.

V Bělském lese vznikne přírodní sportovně-vzdělávací areál

Tisková konference Snímky: Petr Havránek, MMO

Místem vzniku rekreačního a relaxačního areálu je prostor bývalých kasáren. Nyní je plocha zatížena pozůstatky staveb a bývalých zařízení, která jsou ve stávajícím stavu riziková. Úprava tohoto prostoru pro sportovně-rekreační využití se zde přímo nabízí, protože se nachází v dosahu rozsáhlých sídlišť dvou městských částí.

„Území je dnes chaoticky rozvíjejícím se prostorem, který by se měl proměnit z volného výběhu psů a útočiště bezdomovců na moderně koncipovaný, kultivovaný příměstský areál, plně využitelný k rekreaci a poznání,“ uvedl náměstek ostravského primátora Dalibor Madej. „Původně jsme uvažovali o tom, že by tam vzniklo rezistenční bydlení nebo zábavní park, ale z průzkumu mezi občany vyplynulo, že si přejí zachovat ráz lesa, ale chtějí upravit ho,“ doplnil starosta jižního obvodu Karel Sibinský.

Hodnota investice, výrazně zvyšující přírodní a kulturní hodnotu zdejšího území, je odhadována na padesát milionů korun. Hlavními zdroji finančních prostředků by měly být Regionální operační program Moravskoslezsko a Operační program Životní prostředí. Magistrát města Ostravy v současné době zadal výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a na zpracování žádosti o poskytnutí dotace z příslušných operačních programů.

„Náš obvod už dlouhou dobu chtěl opravit stezky, lavičky a herní prvky. Vždycky jsme se zadrhli na tom, že část pozemků patří Staré Bělé. Proto jsme rádi, že projekt převzalo město a nemusíme se dohadovat, jaká část lesa komu patří,“ dodal Sibinský, podle něhož bude nejtěžší, jak naložit se zchátralými budovami kasáren.

Projekt „Rozšíření výukového areálu Bělský les“ řeší tyto problémy - regeneraci místních „brownfields“ (budov bývalých vojenských kasáren a opravárenského podniku), prostorovou a druhovou úpravu stávajících porostů s nevhodnou dřevinnou skladbou, založení parkových úprav a zvýšení estetické hodnoty, rozšíření a zkvalitnění cestní sítě, vložení rekreačně-naučné a vzdělávací infrastrukury

„Na některých zpevněných plochách vzniknou v rámci projektu sportoviště, fitness koutky a hřiště pro děti a mládež,“ dodal Sibinský. Vzdělávací a naučná část budoucího výukového areálu Bělský les bude využívána jak širokou veřejností, tak i ke vzdělávacím aktivitám přilehlé Lesní školy. Bude obsahovat tři komplexy altánů s naučnými a hravými vzdělávacími prvky a informačními tabulemi. Ty seznámí občany především s ekosystémem zdejšího lesa, významem dřeva jako obnovitelné suroviny, jednotlivými druhy dřevin rostoucích v areálu, živočišnými i rostlinnými druhy žijící v ČR a další.

V Bělském lese, který má celkovou rozlohu 160 hektarů, tak vznikne přírodní sportovně vzdělávací areál obklopený zelení. Bude tvořen sítí interaktivních výukových zastavení a venkovních edukativních prostor, a rozšíří současné výukové zázemí Lesní školy Ostravských městských lesů. „Postupně naše městské lesy měníme na významnou pedagogickou instituci, která dnes již spolupracuje s desítkami základních škol v Ostravě a okolí,“ řekl Vladimír Blahuta, ředitel městských lesů.