V Hrabůvce byly zatepleny čtyři školy

29/11 2012

Hned čtyři základní školy v Hrabůvce mají za sebou kompletní revitalizaci.

V Hrabůvce byly zatepleny čtyři školy

Hlavním účelem akce EKOTERMO Ostrava-Jih byla úspora energie v objektech ZŠ Mitušova 16, ZŠ Krestova, ZŠ Klegova a ZŠ MUDr. Lukášové. U všech pavilonů jednotlivých škol proběhlo zateplení obvodových stěn, výměna oken a zateplení střech. Není bez zajímavosti, že z důvodu zjištěného výskytu rorýse obecného byly fasádní systémy škol doplněny zabudovanými hnízdy, které umožní zachování jejich hnízdních možností. Náklady na akci EKOTERMO Ostrava-Jih se vyšplhaly na téměř 70 miliónů korun, hlavním zdrojem financí byly evropské peníze z operačního programu Životní prostředí, pěti miliony přispělo Statutární město Ostrava a poloviční částkou Státní fond životního prostředí ČR.

Dnes se uskutečnilo slavnostní přestřižení pásky na ZŠ Krestova, kterého se zúčastnil místostarosta obvodu Radim Miklas. Před školou krátce pohovořila ředitelka Ladislava Měchová, v hudebně pak děti předvedly kulturní program.

„V tomto trendu chceme pokračovat, věřím, že do třech, čtyř let budeme mít zrekonstruovány všechny školy,“ uvedl starosta obvodu Karel Sibinský.