V Hrabůvce vzniká škola pro děti s těžkým postižením

28/7 2021

Už 1. září bude na ulici Mitušova v Hrabůvce otevřena nová škola pro děti s těžkým postižením. Půjde o čtvrté pracoviště Mateřské a základní školy speciální Diakonie Českobratrské církve evangelické.

V Hrabůvce vzniká škola pro děti s těžkým postižením

V pronajatém pavilonu bývalé základní školy se budou vzdělávat děti od tří let s mentálním postižením v kombinaci s různou formou dětské obrny, se smyslovými vadami, autismem, autistickými rysy z celé Ostravy.

V současné době probíhá v objektu rekonstrukce. Ta zahrnuje úpravu sociálních zařízení pro děti mateřské školy a imobilní děti, zajištění vnitřní i venkovní bezbariérovosti, také dochází k pokládce podlahové krytiny, zároveň se počítá se vznikem výdejny obědů či muzikoterapeutické místnosti. V neposlední řadě je třeba zajistit základního vybavení  všech místností, včetně pracovních dílen.

Jde o finančně velmi náročný projekt, který můžete podpořit prostřednictvím sbírky: https://www.donio.cz/SkolaProDetiSPostizenim