V Ostravě-Jihu opět ocenili pracovníky ve školství. Udělena letos byla i speciální cena

28/3 2024

Den učitelů a výročí narození Jana Amose Komenského - 28. března - bývá i v Ostravě-Jihu pravidelně spojován s oceněním těch nejlepších pedagogických pracovníků v obvodu. Vedení radnice ani letos neudělalo výjimku. Naopak kromě ocenění v tradičních kategoriích Výrazná pedagogická osobnost a Dlouholetá a přínosná práce ve školství udělilo i jedno speciální ocenění.

V Ostravě-Jihu opět ocenili pracovníky ve školství. Udělena letos byla i speciální cena

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil včera, ve středu 27. března v kulturním domě K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce. Celkem devatenáct pedagogických pracovníků převzalo gratulaci z rukou místostarostky Martiny Jaroškové a Radima Ivana. Ten se zároveň ujal i role moderátora společně s dvěma zástupkyněmi Žákovského parlamentu Ostravy-Jihu – Evou Daňkovou ze ZŠ Krestova a Eliškou Hánovou ze ZŠ Kosmonautů.

Žákovský parlament je aktivita, díky které se od loňského roku mohou žáci od 6. tříd z Ostravy-Jihu sami zapojit do řešení problémů svého okolí i celého obvodu (města). S názory a pohledy nejmladší generace vedení obvodu Ostrava-Jih pracuje ale již delší dobu, proto také věnuje profesi učitelů a dalších pracovníků ve školství velkou pozornost.

Školy jsou výkladní skříní každého města i městského obvodu. Mají obrovský potenciál nastartovat a správně nasměrovat nastupující generaci, otevřít jim svět a poskytnou nejen zázemí, ale i podporu a motivaci ke vzdělávání. Učitelé a ostatní zaměstnanci ve školství svým přístupem sehrávají klíčovou roli a za to jim patří velký dík,“ uvedl k letošnímu ocenění pedagogických pracovníků Radim Ivan.

Myslím, že nejen rodiče si uvědomují, jak důležitá je role učitele ve vývoji každého mladého člověka a jak právě profesionální přístup pedagogů se může podepsat nejen na osobnosti našich dětí, ale i jejich vztazích ke spolužákům, autoritám, jak moc mohou například pomoci teenagerům najít vlastní hodnotu a uplatnění, když se ocitnou řekněme ve slepé uličce, nebo na rozcestí. I proto je ale současně důležité všechny pracovníky školství motivovat a podporovat v jejich záslužné a často nelehké práci,“ dodala závěrem místostarostka Martina Jarošková.

Seznam oceněných najdete zde - https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/aktualne/v-ostrave-jihu-na-konci-brezna-oceni-nejlepsi-pedagogy

Současně děkujeme za úžasnou přípravu cateringu pro pozvané hosty Střední škole společenského stravování Ostrava-Hrabůvka.

Ocenění učitelů, březen 2024.