Ve školách ani o prázdninách nezahálejí

8/8 2014

Zatímco žáci si užívají letních prázdnin, ve školských zařízeních během července a srpna probíhají více či méně rozsáhlé opravy a rekonstrukce. Nejinak tomu je v základních školách, jejichž zřizovatelem je městský obvod Ostrava-Jih.

Ve školách ani o prázdninách nezahálejí

Vymalování některých tříd v přízemí a oprava rampy v budově jídelny jsou hlavními prázdninovými opravami v ZŠ Kosmonautů 15. V MŠ P. Lumumby pak probíhá zateplení budovy a výměna oken, investorem této akce je ÚMOb Ostrava-Jih.

ZŠ B. Dvorského, jediné na sídlišti Bělský Les, byla provedena celková oprava několika WC v přízemí školy. Pavilon 1. stupně, který činí téměř 3000m² podlahové plochy, byl po několika letech opět vymalován tak, aby odpovídal hygienickým požadavkům. „Největší nával práce však probíhal v mateřské škole, kde díky finančnímu krytí zřizovatele probíhala v červenci výměna oken a vstupních dveří, vyzdívání meziokenních vložek, v polovině srpna pak bylo ukončeno i malování celé budovy školky, aby děti přišly po prázdninách do téměř nových prostor,“ uvedla ředitelka školy Věra Helebrantová. Podle ní škola zařizovala v průběhu prázdnin i pronájmy: první týden v tělocvičnách probíhaly zápasy MS veteránů v basketbale, poté se ve školní kuchyni připravovala vegetariánská strava pro účastníky festivalu Colours of Ostrava a po celé dva měsíce prázdnin se zde střídaly týdenní turnusy příměstského tábora pro děti organizované společnosti Rozjeď se.

Podle ředitelky ZŠ Mitušova 8 Marie Sikorové během prázdnin opravili sociální zařízení v mateřské škole, vyměnili dveře v šatnách školy a v obou budovách základní školy byla natažena nová datová síť pro počítače. „V jídelně a ve třídách je opraveno obložení a do dalších pěti učeben jsme nainstalovali interaktivní diaprojektory,“ uvedla.

Už od března probíhá v ZŠ Srbská ve Výškovicích zateplení hlavní budovy a výměna oken. Kolaudace se předpokládá v posledním srpnovém týdnu. „O prázdninách jsme vymalovali všechny prostory v obou budovách včetně školní kuchyně. Zároveň probíhá výměna podlahové krytiny na chodbách druhého patra hlavní budovy,“ řekl ředitel Svatopluk Ambroz.                

Nelenili ani v ZŠ Krestova, podle ředitelky Ladislavy Měchové byla provedena příprava pro výměnu vzduchotechniky ve školní jídelně, kde jsou také vyměněna okna, dále rekonstrukce sprch u tělocvičny, malování chodeb, učeben a šaten nebo opravy a nátěry školního nábytku. „Pro žáky prvních ročníků jsme vybavili novou učebnu a šatnu,“ zdůraznila Měchová.