Ve školách ani o prázdninách nezahálejí

27/7 2015

Zatímco žáci si užívají letních prázdnin, ve školských zařízeních během července a srpna probíhají více či méně rozsáhlé opravy a rekonstrukce. Nejinak tomu je v základních školách, jejichž zřizovatelem je městský obvod Ostrava-Jih.

Ve školách ani o prázdninách nezahálejí

Mezi hlavní investice patří celková revitalizace ZŠ B. Dvorského na sídlišti Bělský Les. Všechny budovy největší školy obvodu dostávají novou střechu, jsou měněna okna, parapety, barevnou vizáž změní plášť hlavní budovy. „Kromě toho nás čeká ještě výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni,“ dodala ředitelka Věra Helebrantová.
V budově ZŠ MUDr. Lukášové v Hrabůvce malují prostory šaten a chodeb u tělocvičny. „Dokončena bude celková revitalizace budovy školní jídelny a školní družiny na Klegově 29A, kde probíhá výměna oken a zateplení objektu. Opraveny budou oba vstupy, vyměněna venkovní dlažba a nově zazáří i fasáda,“ uvedla ředitelka Petra Kalousková.
V ZŠ Mitušova 8 se hlavně maluje, konkrétně kuchyně a sklepní prostory, třídy a spojovací chodby mezi pavilony. „Do konce prázdnin by měla proběhnout oprava školního hřiště,“ slíbila ředitelka Marie Sikorová.
ZŠ Provaznická v Hrabůvce otevře od nového školního roku hned čtyři první třídy. „Proto je nutné provést celkovou rekonstrukci nové místnosti pro první třídu,“ vysvětlila ředitelka školy Libuše Přikrylová. Školní družina a jídelna budou zatepleny, dostanou nová okna i kompletní fasádu. Za zmínku stojí také
dokončení přírodovědné učebny v rámci operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko.
V ZŠ V. Košaře, jedné ze dvou škol na sídlišti Dubina,
během prázdnin vymalují třídy, vymění okna v pavilonu tělocvičen a opraví podlahové krytiny pavilonu B.
Podle ředitele ZŠ Mitušova 16 Martina Paila dojde k výměně linolea v některých třídách, nákupu šatních skříněk a montáži dvou keramických tabulí.
Ve druhé polovině srpna by v ZŠ Jugoslávská měla proběhnout kompletní rekonstrukce učebny fyziky financována z evropských peněz. „Už
v červenci došlo k vybourání zbývajících společných šaten, kde byla položena nová podlahová krytina. Poté budou smontovány nové skříňky a každý žák tak bude mít svou vlastní šatní skříňku,“ řekl ředitel školy Petr Opletal. V prostoru šaten vzniknou nové stropy s novým osvětlením.

K větším rekonstrukcím v ZŠ Klegova podle ředitele Aleše Vodičky patří výmalba tělocvičny a výměna starého dřevěného obložení. „Kompletní revitalizací z evropského dotačního programu projde učebna fyziky,“ dodal.
Rekonstrukce bazénu, zateplení a výměna oken v budově školní družiny a jídelny jsou hlavními investičními akcemi v ZŠ A. Kučery v Hrabůvce.
ÚMOb Ostrava-Jih je investorem rekonstrukce učebny chemie v ZŠ Kosmonautů 15.