Večerní prohlídka Jubilejní kolonie měla úspěch

7/12 2018

S velkým zájmem obyvatel Jihu se setkala středeční podvečerní komentovaná prohlídka Jubilejní kolonie u příležitosti jejího 90 výročí od pojmenování na Jubilejní. Téměř 90 zájemcům přiblížil historii tohoto zajímavého stavebního skvostu našeho městského obvodu kronikář Petr Přendík.

Večerní prohlídka Jubilejní kolonie měla úspěch