Vedení obvodu poděkovalo pedagogům

3/4 2015

Poslední březnový pátek se v hlavním sále kulturního domu K-TRIO v Hrabůvce konala tradiční akce každoročně pořádána u příležitosti Dne učitelů.

Vedení obvodu poděkovalo pedagogům

Hlavním bodem programu bylo ocenění zástupců základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městský obvod Ostrava-Jih. Pedagogické pracovníky pozdravili místostarostka Věra Válková a člen Rady městského obvodu Ostrava-Jih Adam Rykala, který má ve své gesci problematiku školství. Poděkovali jim za odvedenou práci, předali propagační předměty obvodu, pamětní listy a kytice a popřáli jim mnoho dalších úspěchů. Nechyběl bohatý doprovodný program, o který se postarali např. členové Dětského pěveckého sboru Koťata ze ZŠ Krestova nebo vystoupení výškovického tanečního souboru Didedance.

Oceněné osobnosti: Mgr. Ivana Vavrečková (ZŠ Mitušova 8), Mgr. Lenka Jeřábková (ZŠ MUDr. Lukášové), Mgr. Libuše Turečková (ZŠ Provaznická), Mgr. Marcela Tašková (Mitušova 16), Yvona Plačková (ZŠ V. Košaře), Renata Březinová (ZŠ F. Formana), Jarmila Štalcerová (ZŠ B. Dvorského), Mgr. Alena Buroňová (ZŠ Kosmonautů 15), Bc. Hana Hlobilová (ZŠ Březinova 52), Mgr. Miroslava Kalembová (ZŠ Chrjukinova), Mgr. Karina Fešařová (ZŠ Volgogradská), Mgr. Pavla Kubicová (ZŠ Jugoslávská 23), Ivana Dresslerová (ZŠ Horymírova), Věra Klimešová (MŠ Staňkova), Jana Valentová (MŠ Volgogradská), Mgr. Věra Miklušová (MŠ Za Školou), Bc. Marie Dluhá (MŠ Zlepšovatelů), Iveta Ferková Sedláčková (MŠ Adamusova), Sylva Miklová (MŠ A. Gavlase), Helena Čapková (MŠ F. Formana).
Reportáž z akce je na www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-jih/den-ucitelu-na-jihu.html.

U příležitosti Dne učitelů ocenilo patnáct vybraných pedagogů základních a mateřských škol také město Ostrava. Slavnostní akce se konala v Divadle loutek Ostrava, kde jim poděkovali náměstek primátora Zbyněk Pražák, předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum Jan Veřmiřovský a vedoucí oddělení vzdělanosti MMO Marta Szücsová. V kategorii Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost byli ohodnoceni mj. Jiří Hon (ZŠ Horymírova) a Jarmila Kaplanová (ZŠ F. Formana) a učitelky mateřských škol Zdeňka Konečná (MŠ Volgogradská) a Marie Jarošová (MŠ Staňkova). Všichni ocenění pracují v ostravských základních a mateřských školách, jejichž zřizovatelem je město Ostrava.