Veřejné projednání: Co vznikne mezi ulicemi Zimmlerova a Tarnavova?

17/12 2021

V minulosti městský obvod vykoupil prodejní stánky mezi ulicemi Zimmlerova a Tarnavova. Aktuálně se tam nachází volná plocha, což byl důvod, proč se uskutečnilo on-line veřejné projednání s občany.

Veřejné projednání: Co vznikne mezi ulicemi Zimmlerova a Tarnavova?

Veřejné projednání proběhlo v úterý 14. prosince. „Jedním z cílů našeho strategického plánu je i participace občanů, proto jsme oslovili občany v daném místě s dotazem, co by na volné ploše mělo vzniknout. Někteří obyvatelé nám také své nápady poslali e-mailem,“ uvedl místostarosta Jan Dohnal.

První skupina obyvatel preferuje využít pozemek pro stavbu dalších parkovacích míst a druhá skupina obyvatel by tento prostor ráda využila pro trávení volného času v podobě parčíku či místa pro setkávání, které opravdu v této části Zábřehu není.

„Vedení radnice se bude oběma variantami zabývat i s ohledem na náročnost případné technické realizace a pokusí se obě varianty během jara nabídnout občanům v rámci dalšího veřejného projednání. Za sebe mohu slíbit, že se pokusíme vyjít vstříc co největšímu počtu občanů. Všem, kteří nám své podněty zaslali či se zapojili do online projednávání, bych rád touto cestou poděkoval,“ doplnil Jan Dohnal s tím, že věří, že další projednání proběhne už přímo v dané lokalitě.