Veřejné projednání projektu Regenerace Hrabůvky

2/4 2019

Radnice zve občany na veřejné projednání projektu Regenerace Hrabůvky. Bude se konat 17. dubna v 18 hodin v kulturním domě K-TRIO v Hrabůvce, ul. Dr. Martínka 4..

Veřejné projednání projektu Regenerace Hrabůvky

Obvod připravuje revitalizaci rozsáhlého prostoru od nákupního střediska na Horní ulici, přes finanční úřad, podél celé ulice Dr. Martínka až ke kostelu.

Celá proměna proběhne v 5 etapách. Jednotlivé etapy jsou v různých fázích připravenosti a realizace. V minulosti již proběhla výstavba nového parkoviště za Poliklinikou, nyní začínají stavební práce na náměstí Jih.

Na prostor před Poliklinikou se bude zadávat prováděcí projektová dokumentace, navazující projekt „Jezírko“ je ve fázi studie, na kterou plynule navazuje projekt Zeleň Savarin, kde předpokládáme realizaci v tomto, nejpozději příštím roce.


Máte jedinečnou možnost se k celému záměru vyjádřit, dát své náměty a získat další informace. Výstup z tohoto projednání bude mimo jiné dále použit jako podklad k tvorbě připravovaného „Strategického plánu městského obvodu“. Garantem setkání bude Jan Dohnal, místostarosta pro strategický rozvoj