Veřejnost může zdarma využívat devět školních hřišť

30/6 2014

Také během letošních prázdninových měsíců mohou občané zdarma využívat hřiště při vybraných základních školách. V městském obvodu Ostrava-Jih se nachází celkem devět veřejně přístupných sportovišť. Konkrétně se jedná o hřiště ZŠ A. Kučery, Březinova, Chrjukinova, Jugoslávská, Kosmonautů 15, Mitušova 8, Mitušova 16, Provaznická a Šeříková.

Veřejnost může zdarma využívat devět školních hřišť

Tyto školy jsou zapojeny do projektu Bezpečnější Ostrava. Občané mají možnost využívat hřišť v odpoledních hodinách, o víkendech i o prázdninách zdarma včetně zapůjčení sportovních potřeb. Jedinou podmínkou bezplatného využívání je dodržování provozního řádu. Ten je vyvěšen na každém hřišti, na webových stránkách příslušných škol, dále na stránkách obvodu www.ovajih.cz/cs/informacni-rozcestnik/deti-a-mladez/skoly-a-skolska-zarizeni/provozni-rad-hrist-otevrenych-verejnosti a města www.bezpecnejsiostrava.cz. Do projektu je zapojeno také Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, využít lze jeho hřiště pro veřejnost na Gurťjevově ulici.

Realizace projektu Bezpečnější Ostrava je dlouhodobá, provoz hrišť je financován v rámci dotačního systému města v oblasti podpory prevence kriminality.