Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba - I. etapa

14/6 2012

Informace o oznámení záměru „Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba – I. etapa“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je zveřejněna na úřední desce.

Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba - I. etapa

Tato informace včetně textové části je zveřejněna na internetu na adrese www.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz: veřejná správa – úřední deska – E.I.A, SEA a IPPC – Seznam posuzovaných aktivita E.I.A. podle zákona č. 100/2001 Sb. v působnosti Moravskoslezského kraje, kód záměru MSK1667.