Výběrové řízení na poskytování dotací pro rok 2023

15/6 2022
Zastupitelé Ostravy-Jihu na svém červnovém zasedání rozhodli o vyhlášení výběrového řízení na poskytování veřejné finanční podpory - účelových neinvestičních dotací pro rok 2023 z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih v oblastech školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu; sociální péče. Termín podávání žádostí je od 13. 07. do 27. 07. 2022.
Výběrové řízení na poskytování dotací pro rok 2023

Do výběrového řízení se žadatelé budou přihlašovat stejně jako v loňském roce prostřednictvím elektronického formuláře v aplikaci EvAgend. Úplné znění Programu na poskytování peněžních prostředků a elektronické formuláře včetně bližších informací jsou uveřejněny na odkazu: