Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Výběrové řízení na ředitele organizace zajišťující sociální služby na Jihu

Poslední změna: Čtvrtek 04.04.2019 14:08

Rada městského obvodu Ostrava-Jih schválila záměr na zřízení příspěvkové organizace zajišťující sociální služby v městském obvodu, které jsou doposud realizovány prostřednictvím úřadu, konkrétně pečovatelskou a odlehčovací.

O jejím vzniku bude rozhodovat sice až červnové zastupitelstvo, nicméně aby bylo možné splnit všechny zákonné požadavky na vznik nové organizace v sociálních službách, je nutné s její přípravou začít už nyní.

Proto také rada v předstihu vyhlásila výběrové řízení na jejího ředitele. Požadavky jsou zveřejněny na webových stránkách úřadu https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/volna-mista - aktuální výběrové řízení.

Přihlášky včetně životopisu, výpisu z rejstříku trestů, dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, motivačního dopisu a vlastní koncepce rozvoje příspěvkové organizace (v rozsahu max. 3 normostrany) zašlete v obálce označené NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE CSSJ na adresu Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 70030 Ostrava nejpozději do 19. 4. 2019.

Akce dokumentů

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka


Úřední hodiny »