Výsledky pasportizace chodníků

4/4 2017

V lednu letošního roku byla na našem území ukončena pasportizace chodníků. Smyslem bylo odborně posoudit technický stav všech komunikací pro pěší.

Výsledky pasportizace chodníků

Podle stupně poškození a vykázaných poruch bylo jednotlivým úsekům chodníků přiřazeno bodové hodnocení, další body byly komunikacím uděleny v návaznosti na jejich celkový význam. Na základě získaných bodů byly komunikace zařazeny do tří základních skupin. Čím vyšší počet bodů komunikace vykazuje, tím vyšší je potřeba nápravy. Chodníky s bodovým hodnocením 1 – 9 jsou tedy v dobrém či uspokojivém stavu (v mapových podkladech jsou vyznačeny šedou barvou), počet bodů 10 již značí určité problémy (žlutá barva) a chodníky či jejich úseky, které získaly 11 až 15 bodů, by měly být s ohledem na velmi špatný či havarijní stav řešeny prioritě (červená barva).  Modrou barvou jsou vyznačeny ty úseky, kde v době zpracování pasportizace probíhaly stavební práce. Pasport komunikací pro pěší je interaktivním dokumentem a umožňuje správcům data průběžně aktualizovat v návaznosti na reálný stav.

Pro účely pasportizace bylo území městského obvodu rozčleněno na celkem šest lokalit, které jsou vymezeny takto:

Lokalita 1: Zábřeh – severozápadní část (území vymezení ul. Rudná, Závodní a hranicí městského obvodu)

Lokalita 2: Zábřeh – severovýchodní část, Hrabůvka (území vymezené ul. Rudná, Horní, Dr. Martínka, Místecká)

Lokalita 3: Hrabůvka, Dubina (území vymezené ul. Dr. Martínka, Horní, Místecká a hranicí městského obvodu)

Lokalita 4: Zábřeh, Bělský Les (území vymezené u. Čujkovova, Rudná, Horní, Plzeňská)

Lokalita 5: Zábřeh  - jihozápadní část (území vymezené ul. Plzeňská, Čujkovova a hranicí s Výškovicemi)

Lokalita 6: Výškovice

Výsledky pasportizace v jednotlivých lokalitách naleznete níže (mapy se dají libovolně přiblížit):

 

Lokalita 1
Lokalita 2
Lokalita 3
Lokalita 4
Lokalita 5
Lokalita 6