Vyšly březnové Jižní listy

7/3 2023

Zápisy do prvních tříd základních škol jsou hlavním tématem březnových Jižních listů. (Upozorňujeme na chybu ve webové adrese ZŠ Horymírova, vzniklé z důvodu její aktuální změny - správně je www.zshorymirova.cz). Další strany jsou plné informací z různorodého dění v obvodu a pozvánek na zajímavé akce.

Vyšly březnové Jižní listy

O vzdělávání jsme si také povídali s místostarostou pro školství a sport Radimem Ivanem. Velký prostor jsme věnovali rovněž investicím, které zvyšují komfort cestujících městskou hromadnou dopravou na Jihu. Nejen sportovního fanouška potěší další rozhovor, a to s bývalým fotbalistou Janem Kollerem a sportovním komentátorem Petrem Vichnarem, kteří zvou na zábavně-motivační show, která se 22. března uskuteční v Kině Luna.

Nechybějí ani pozvánky na další akce, které se chystají: 9. dubna se uskuteční na Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce velikonoční jarmark, 31. března se koná akce Ukliďme náš Jih, květen je vyhrazený projektu Jih ožije hudbou a Slavnosti Jihu mají stanovený termín 17. a 18. června.

Představujeme také spolky působící na Jihu. Tentokrát jsme vybrali Sokol Hrabůvka a Sokol Vítkovice. Další z textů přibližuje pestrou nabídku kulturně-společenských akcí pro seniory v obvodě.

Jako obvykle si můžete vyzkoušet, jak máte bystrou mysl prostřednictvím křížovky, přesmyčky či sudoku.

 Pokud bydlíte na Jihu a březnové vydání Jižních listů do vašich schránek nedorazí do 8. března, prosíme o upozornění na redakční e-mail: jizni.listy@ovajih.cz, ať můžeme u distributora, kterým je Česká pošta, zajistit nápravu. Elektronickou verzi březnových Jižních listů najdete zde: https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2023.