Začíná sčítání lidu

26/3 2021
Sčítání lidu začíná o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března. Od tohoto momentu do pátku 9. dubna bude možné vyplnit online elektronický sčítací formulář. Ten, kdo formulář v těchto čtrnácti dnech nevyplní, se musí sečíst za pomoci tištěného formuláře, a to v období od soboty 17. dubna do úterý 11. května. Účast na něm je povinná. Výsledky budou k dispozici na přelomu tohoto a příštího roku. A jak šel čas s počtem obyvatel v městském obvodě Ostrava-Jih od roku 1772?
Začíná sčítání lidu

„Statistika z roku 1772 za vlády císařovny Marie Terezie uvádí, že na ploše celého současného Jihu bydlelo dohromady jen 985 lidí," popsal kronikář Petr Lexa Přendík k území Bělského Lesa, Dubiny, Hrabůvky, Výškovic a Zábřehu.  Aktuálně je Ostrava-Jih rozlohou (po Slezské) druhou největší částí v Ostravě, tvoří domov pro třetinu obyvatel města  a jedná se o nejlidnatější obvod v Česku vůbec.

Ještě před sto lety bychom tady našli tři samostatné obce Zábřeh, Výškovice a Hrabůvka. Nárůst počtu obyvatel zaznamenává už první moderní sčítání lidu v roce 1869. Populační skoky samozřejmě souvisí s rozvojem šachet i fabrik zakládaných ve velkém německými nebo německy hovořícími židovskými obyvateli. Přicházeli lidé z Pobeskydí, od Krakova, Věličky, Bochně či chudé Haliče," přiblížil Přendík. Až raketově se to projevuje v Zábřehu s vítkovickými  železárnami za humny, v roce 1880 tu žije 1429 osob, v roce 1889 již 3208, v roce 1890 pak 7653.
Desetiletí nato je tady stále obec, ale zabydlenější a modernější než město. Pro skoro deset tisíc lidí obec staví školy, vodovody, osvětluje ulice.

"Národnostní složení na Jihu však nebylo tak pestré jako ve středu města," líčí kronikář Petr Lexa Přendík. Za vzorek mu slouží opět Zábřeh, psaný ještě s dodatkem "nad Odrou". Češi převládají stále, druhé a třetí příčky si prohazují Němci a Poláci, po roce 1921 přibývají Židé. Po druhé světové válce jsou to hlavně Čechoslováci. A ve druhé polovině minulého století i Vietnamci, Bulhaři, Ukrajinci, Romové...

"Tehdy už úřady nepotřebovaly vědět, zda někomu chybí po válce noha, ruka či oko jako v roce 1930. Zato se v roce 1961 zajímaly o způsoby dojíždění do práce," uvedl Přendík. Zatímco za první republiky se vyplňují údaje o plodnosti žen, komunisté po převratu chtějí soupis zemědělských a průmyslových podniků i živností (aby je znárodnili – nebo spíš soukromníkům ukradli).

Národní sčítání v roce 1950 bylo také až do roku 1991 posledním, kdy se monitorovala příslušnost k církvím. Po pádu totalitního režimu a vzniku Ostravy-Jihu  (listopad 1990) žilo v novém obvodě okolo 118 tisíc lidí.

Před deseti lety jich bylo 106973. Ale migrace, stárnutí a méně dětí budou pravděpodobně  hlavní příčinou toho, že letos bude počet nižší.

Při posledním sčítání před deseti lety žilo na Jihu více žen (51,8 procenta) nežli mužů. V rámci Ostravy tu bylo i nejvíce obydlených domů a bytů.