Zástupci žákovských parlamentů se setkali na radnici

16/6 2022

Včera se v zasedací místnosti zastupitelstva na radnici Jihu setkali zástupci žákovských parlamentů základních škol, které zřizuje městský obvod Ostrava-Jih. Akce s názvem Bo nám to není jedno!!! – Ostrava-Jih se zúčastnilo čtrnáct základních škol z našeho obvodu, z každé školy byli vybráni dva žáci a pedagog.

Zástupci žákovských parlamentů se setkali na radnici

Úvodní slovo si pro přítomné připravila místostarostka Dagmar Hrabovská. Setkáním provázel David Kaszper, předseda Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy.

Během zasedání proběhla prezentace jednotlivých škol a žáci zároveň svým kolegům představili, jak v jejich školách žákovský parlament funguje.

„Díky interaktivním činnostem si žáci uvědomili, jak je důležité, když je žákovský parlament aktivní, čímž se stává partnerem vedení školy, a dochází tak ke  zkvalitňování života komunitní společnosti školy. Oceňuji i fakt, že se členové parlamentu prostřednictvím konstruktivní diskuse, aktivního naslouchání, rozdělování úkolů i prezentačních schopností zlepšili v dovednostech, které uplatní v budoucnu,“ okomentovala setkání místostarostka Dagmar Hrabovská.