Zastupitelé schválili rozpočet na příští rok

10/12 2012

Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih schválilo na svém prosincovém zasedání návrh rozpočtu na rok 2013 včetně rozpočtového výhledu.

Zastupitelé schválili rozpočet na příští rok

Zdrojová základna v celkovém objemu 727 649 tisíc korun oproti letošnímu roku umožnila navýšení rozpočtu výdajů na opravy a údržbu na úseku nebytového hospodářství o 12 625 tisíc korun a na opravy školských objektů o 14 700 tisíc korun. Rozpočet kapitálových výdajů v celkové výši 138 812 tisíc korun je směrován do rekonstrukcí domovního a bytového fondu, rekonstrukci Kina Luna včetně prostoru před kinem, rekonstrukce víceúčelového sportoviště při ZŠ Provaznická a spojovacího koridoru při ZŠ Volgogradská, rekonstrukci podchodu Výškovická (Odra) a přípravu dalších akcí.