Známe vítěze letošního ročníku ankety Senior roku

2/12 2020

Seniorkou roku 2020 se stala Zdeňka Šupíková, která se dlouhodobě věnuje především lidem s Parkinsonovou nemocí. Ocenění pro nejlepší seniorský klub roku 2020 patří Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Bartovice. Letošní ročník nebyl kvůli současné epidemiologické situaci zakončen pravidelným slavnostním setkáním s vyhodnocením nejaktivnějších seniorů města. Ceny vítězům předal individuálně resortní náměstek Zbyněk Pražák.

Známe vítěze letošního ročníku ankety Senior roku

Každoročně vyhlašovaná anketa Senior roku je naším malým poděkováním ostravským seniorům za jejich aktivitu, energii a snahu o zapojení se do života našeho města. Organizují akce, pomáhají zejména svým vrstevníkům a snaží se nejen jim učinit život příjemnějším a zajímavějším. Je neocenitelné a obdivuhodné, co vše si dokáží vymyslet, aby potěšili druhé. Blahopřeji vítězce i všem letošním finalistům,“ řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák.

 

Zdeňka Šupíková se narodila v roce 1933.  Dlouhodobě se věnuje především lidem s Parkinsonovou nemocí, jako dobrovolnice neúnavně pracuje v ostravském sdružení Parkinson Help. Zajišťuje pro nemocné pravidelná kondiční cvičení v tělocvičně i bazénu, cvičení jemné motoriky a další nezbytné programy. I přes svůj věk se zapojuje do těchto programů jako cvičitelka. Organizuje také další aktivity pro nemocné – edukační programy, přednášky, zájmové a společenské akce, rekondiční pobyty v přírodě, sportovní soutěže, turnaje v holandském biliáru, „Parkiniády“ a další, na kterých se nemocní senioři scházejí se stejně postiženými lidmi z jiných okresů a krajů.

 

Letošními finalisty ankety Senior roku byli kromě Zdeňky Šupíkové také Alžběta Deáková, Josef Gloziga, Anna Hálová, Helena Honkyšová, Josef Juřeník, Albín Koloczek, Ilonka Nemeškalová, Blažena Rakušanová a Oldřich Rohan. Všem patří velké poděkování za jejich činnost a obětavost.

 

Vítězná organizace zahrádkářů z Bartovic si srdce porotců získala pořádáním akcí pro seniory i širokou veřejnost. Pořádají výstavu Bartovická růže, soutěž o nejlepší štrůdl, obě spojené s kulturními vystoupeními. Dále organizují výlety do okolí, přednášky, exkurze, setkání s jubilanty, cvičení seniorů, paměťové soutěže, ochotnické představení, ples, přičemž členové každým rokem odpracují na pět tisíc brigádnických hodin při přípravě těchto akcí anebo na údržbě veřejné zeleně.

 

Čtrnáctý ročník ankety Senior roku 2020 vyhlásilo město Ostrava v září současně s kategorií Klub seniorů roku 2020. Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů mohl zaslat každý, kdo zná ve svém okolí v určité oblasti mimořádně aktivního člověka staršího 65 let s bydlištěm na území města Ostravy, který výrazně přispívá ke zlepšení života společnosti. Do kategorie klubů mohly být nominovány kluby, organizace nebo sdružení zaměřující se na aktivizaci seniorů, které jsou svou činností zajímavé nebo výjimečné.

 

Přehled vítězů ankety Senior roku města Ostravy: MUDr. Blanka Malá (2007), JUDr. Eva Teicherová (2008), Mgr. Jaroslav Král (2009), Luděk Eliáš (2010), Ing. Lubomír Pásek (2011), prof. Jan Hališka (2012), Věra Heroldová (2013), Hana Papežová-Kolářová (2014), MUDr. Rajko Doleček (2015), Ing. Milan Weber (2016), Lenka Kocierzová (2017), Česlav Pietoň (2018), Anna Pinterová (2019).

 

Přehled vítězů kategorie Klub seniorů:

Občanské sdružení Společnost senior (2015), Klub seniorů Nová Bělá (2016), Klub seniorů Ostrava-Plesná (2017), Klub seniorů DK Akord (2018), Sdružení seniorů OSŽ (2019).