ZŠ a MŠ Březinova se otevírá pro děti rodičů v první linii

5/1 2021

Na základě rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje došlo k zajištění otevření a chodu Základní a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52. Ta bude v období od 4. 1. do 10. 1. 2021 zajišťovat péči o děti ve věku 3 až 10 let, jejichž rodiče pracují ve vybraných profesích.

ZŠ a MŠ Březinova se otevírá pro děti rodičů v první linii

Jedná se o rodiče a další zákonné zástupce, vykonávající během současné epidemické situace své zaměstnání takzvaně v první linii.

Jde tedy o zaměstnance bezpečnostních sborů, obecní policie, orgánů ochrany veřejného zdraví nebo poskytovatele zdravotních služeb. Dále pak zaměstnance uvedené v § 115 odst. 1 a dalších zaměstnance v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníky zařazené k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníky a další odborné pracovníky vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnance Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnance Finanční správy České republiky, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnance Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogické anebo nepedagogické pracovníky určené základní a mateřské školy, zaměstnance školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnance zařízení školního stravování, zaměstnance České pošty, s.p.,  a to bez ohledu na  to, zda jsou jejich děti žáky určené školy.