Dobrá zpráva pro nájemníky obecních bytů: Ostrava-Jih nebude zvyšovat nájemné

19/5 2020

Rada nejlidnatějšího městského obvodu Ostravy rozhodla, že letos nebude zvyšovat nájemné v obecních bytech. Těch má ve správě  přes 5200. Již dříve rozhodla o snížení nájemného uživatelům 160 obecních nebytových prostor za letošní duben na symbolických 100 korun a posunu splatnosti nájemného a pachtovného včetně záloh na služby  o čtvrt roku. Odklad má rovněž splatnost vyúčtování služeb. Restaurační předzahrádky bude možno bez poplatku provozovat do 9. července 2020.

Dobrá zpráva pro nájemníky obecních bytů: Ostrava-Jih nebude zvyšovat nájemné

Vzhledem k situaci jsme se rozhodli letos upustit od zvýšení nájmu o inflaci plánovaného od 1. 7. 2020. Nájemné v obecních bytech se letos zvyšovat nebude,“ uvedla místostarostka Markéta Langrová, která má odbor bytového a ostatního hospodářství v gesci.

 

Radnice podala pomocnou ruku i uživatelům obecních nebytových prostor. „Nejdříve  jsme rozhodli o odkladu platby nájemného za měsíce březen, duben, květen o čtvrt roku. Dále jsme se s ohledem na to, že řada drobných podnikatelů musela provoz zcela přerušit, rozhodli o snížení nájmů nebytových prostor za měsíc duben na částku 100 korun. Odložena je také splatnost vyúčtování služeb za rok 2019,“ řekla Markéta Langrová s tím, že situaci bude radnice dále sledovat, vyhodnocovat a činit další potřebné kroky k tomu, aby nájemci měli možnost překonat nejtěžší období a dále fungovat.

 

Městský obvod Ostrava-Jih promine také místní poplatek za užívání veřejného prostranství u 35 restauračních předzahrádek, a to od začátku května do 9. července 2020. Letos neuplatníme míru inflace a nezvýšíme nájemné ani u vybraných typů nájmů, konkrétně nájmů pozemků evidovaných majetkovým odborem, mimo jiné nájemného u zahrádek či parkovacích stání,“ doplnil místostarosta Otakar Šimík.