FajnOVY Jih. Příprava Strategického plánu Ostrava-Jih pokračovala inspirativním workshopem

22/1 2021

V rámci přípravy Strategického plánu Ostrava-Jih pod značkou FajnOVY Jih se ve středu
20. ledna konal inspirativní workshop se zainteresovanými významnými subjekty a institucemi, tzv. stakeholdery. Z důvodu aktuální epidemické situace proběhl on-line.

FajnOVY Jih. Příprava Strategického plánu Ostrava-Jih pokračovala inspirativním workshopem

Kromě zástupců vedení městského obvodu se jej zúčastnili mj. primátor statutárního města Ostrava Tomáš  Macura, náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová, ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil nebo ředitel DPO Daniel Morys. Dalšími diskutujícími byli zástupci veřejných institucí
a podnikatelského sektoru z oblastí obchodu a služeb, developmentu, vzdělávání, kultury, bezpečnosti a dalších.

 

Hlavním tématem workshopu byly otázky týkající se budoucího rozvoje obvodu, jeho vizí a cílů, kterých by chtěl v následujících cca 5-10 letech dosáhnout, velmi podrobně byly diskutovány aktuálně realizované a především připravované projekty, včetně možností jejich financování.

 

Strategický plán Jihu navazuje na již dříve zpracovaný strategický plán rozvoje města Ostravy (fajnOVA Ostrava), z tohoto dokumentu vychází a upřesňuje jednotlivé projekty a potřeby specifické pro městský obvod.

 

„Průběh setkání ukázal, že všichni účastnící vidí rozvoj nejlidnatějšího městského obvodu jako jedno z klíčových témat, což potvrdila velmi bohatá a plodná diskuse nad jednotlivými tématy, týkající se např. zajištění kvalitního a bezpečného bydlení, příjemného veřejného prostoru, rychlé a pohodlné dopravní obslužnosti obvodu, pestrého a moderního vzdělávání, efektivní správy obvodu nebo bohatého společenského, kulturního a sportovního života, včetně výrazného rozvoje komunitního života“, řekl k průběhu setkání místostarosta Jan Dohnal.

 

V návaznosti na podněty a připomínky, které na workshopu zazněly, budou jednotlivé vize a strategické cíle popsány v tzv. rámcovém dokumentu, doplněném o konkrétní strategické projekty a návrhy rozvoje městského obvodu Ostrava-Jih.

„Jakmile budeme mít zpracován tento výstup, takový první návrh Strategického plánu rozvoje Jihu, zahájíme jeho projednání jak s odbornou, tak především laickou veřejností. Projednání a připomínkování odstartuje na počátku března, dokončení celého dokumentu předpokládáme do konce června“, doplnil Jan Dohnal.