Hřiště u školy V. Košaře už nebudou ničit vandalové

20. 6. 2016 Moderní víceúčelové sportovní hřiště u ZŠ a MŠ V. Košaře v Ostravě-Jihu bude chránit nově vybudované oplocení. Děti ani sportovce SK Slavia by již neměly ohrožovat odhozené láhve od alkoholu a injekční stříkačky po nezvaných návštěvnících.

Hřiště se v minulých letech stávalo častým místem setkávání vandalů, kteří po sobě zanechávali mnohdy nebezpečné odpadky. Hřiště nyní získalo nové oplocení a dětem ze základní a mateřské školy už tak nehrozí nebezpečí.

Moderní hřiště disponuje běžeckou dráhou, má doskočiště i prostor pro vrh koulí. Aktivně zde také působí softbalový tým SK Slavia, který se věnuje rovněž dětem z místní základní i mateřské školy. Právě SK Slavia, která se pomáhala o hřiště a jeho dozor starat, byla iniciátorem vybudování bezpečného oplocení a vedení obvodu Ostrava-Jih oddílu vyšlo vstříc.

“Jsem velmi rád, že hřiště může být nyní využíváno žáky školy jak v hodinách tělesné výchovy, tak I mimo tyto hodiny. To, že hřiště bude oploceno, neznamená, že bude zamezeno vstupu veřejnosti, naopak, veřejnost tuto plochu využije, ovšem za předpokladu dodržení provozního řádu,” uvedl ředitel ZŠ a MŠ V Košaře Mgr. Vladimír Durčák.


Kontakt:              Martina Gavendová, tisková mluvčí
Telefon:              +420 720 952 978
E-mail:                martina.gavendova@ovajih.cz