I díky úspěšnému získání dotace se mohou lidé v Ostravě-Jihu těšit na Zeleň za Lunou

16/4 2021

Šestimilionová dotace z Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích, o kterou obvod požádal Státní fond podpory investic, pokryje část nákladů na probíhající úpravu území v Ostravě-Zábřehu. Za kinem Luna vznikne do konce června atraktivní místo pro setkávání přátel, různých generací a sportovních, školních, odpočinkových i rekreačních aktivit.

I díky úspěšnému získání dotace se mohou lidé v Ostravě-Jihu těšit na Zeleň za Lunou

Předpokládané náklady realizace projektu s názvem „Regenerace sídliště Zábřeh – 2. etapa, Zeleň za Lunou“ činí necelých 16 milionů korun. Díky získané dotaci obvod ušetří 6 milionů korun, které by jinak hradil ze svého rozpočtu a takto je může použít na další potřebné investiční akce. Ze Státního fondu podpory investic se nám podařilo v posledních letech získat i 5, 8 milionů korun na projekt Zeleň Savarin a dalších 5, 75 milionů korun na rekonstrukci ulice Dr. Lukášové v Hrabůvce,“ uvádí místostarosta Jan Dohnal.   

Tato druhá etapa revitalizace širšího zájmového území v Zábřehu probíhá od loňského října a  navazuje na úpravu předprostoru Kina Luna, úpravu okolí kostela Sv. Ducha, předprostor OD Kotva, zastávky u Kotvy a úpravu křižovatky Výškovická x Čujkovova. S dokončením je počítáno letos v červnu.

Cílem je podstatné vylepšení stávajícího veřejného prostranství - „Parku Luna“ (plocha stavby „Zeleň za Lunou“), který by se měl stát místem setkávání přátel, různých generací a různorodých aktivit,“ popisuje místostarosta záměr s tím, že tam lidé po dokončení najdou nový mobiliář, včetně nového i rekonstruovaného veřejného osvětlení.

V parkové zóně se počítá s pinpongovými stoly, odpočinkovými místy, hrací plochou pro děti i loučkou pro psy. Zpevněné plochy jsou navrženy částečně jako IN-LINE okruh, na ploše přibudou jak mlatové chodníky, tak chodníky v dlažbě. Součástí bude také jeden z vítězných projektů Participativního rozpočtu Ostravy-Jihu 2018, parkourové hřiště.

Pozornost byla věnována také zeleni a zlepšení přírodních podmínek území. Dodáním adekvátních druhů dřevin a počtů stromů a keřů se zvýší ekologická stabilita plochy, zvýší se i podíl zastínění a podpoří zádržnost srážek v území. Pomocí správného složení a rozložení nových sadových úprav v území se významně posílí místní biodiverzita.To vše v souladu se zajištěním přehlednosti, bezpečnosti a i následnou údržbou.