Jih pracuje na školské koncepci, analytická část je hotová

6. 8. 2016 Úřad městského obvodu Ostrava – Jih dokončil analýzu svých školských zařízení a demografického vývoje, která je výchozí částí připravované koncepce školství. Rada městského obvodu materiál projednala na svém posledním zasedání. Komplexní koncepce školství bude hotová do konce roku.

„Naším cílem je vytvořit kvalitní a komplexní koncepci školství obvodu, která může být vzorem pro další městské obvody. Kromě pracovníků oddělení školství úřadu na přípravě spolupracuje od února pracovní skupina, řada odborníků a institucí,“ uvedl radní Adam Rykala, který má oblast školství na starosti.

„Máme nyní k dispozici podrobný výchozí materiál, který mapuje situaci a podmínky jednotlivých základních a mateřských škol a analyzuje demografický vývoj městského obvodu,“ doplnil starosta městského obvodu Ostrava-Jih Martin Bednář.

Analytická část obsahuje podrobný popis jednotlivých základních a mateřských škol, včetně jejich kapacity, obsazenosti, pedagogického i technického zázemí a také vývoj nákladů na provoz a investice jednotlivých zařízení. Součástí je analýza vzdáleností bydlišť žáků od škol, které navštěvují, a optimalizace vymezení spádovosti jednotlivých zařízení. Část materiálu se věnuje demografické situaci městského obvodu Jih
a města jako celku a vývoji počtu obyvatel. Významný prostor je věnován věkové struktuře obyvatelstva, procesu stárnutí a prognóze, jak se bude situace měnit v následujících 10 letech.

Analýza školských zařízení na území městského obvodu Ostrava – Jih ukázala, že současná průměrná obsazenost základních škol je pouze 62 % (vztažena k maximální kapacitě 34 žáků na třídu). Podstatně vyšší je obsazenost mateřských škol a to 87 %. Více údajů níže.

Demografická analýza potvrdila, že obecně nízká porodnost obyvatel České republiky se projevuje také na lokální úrovni v Ostravě i v městském obvodu Ostrava-Jih. Negativní jevy s tím spojené se budou ještě prohlubovat, bude ubývat obyvatel v nejmladších věkových kategoriích a naopak výrazně přibývat nejstarších obyvatel. V nejmladších věkových kategoriích do roku 2025 klesne počet dětí zhruba o 2,5 tisíce. Vzhledem k výchozímu stavu (9371 dětí mladších 10-ti let) se jedná o pokles o 27 %. Naopak v nejstarších věkových kategoriích nad 60 let přibude do roku 2025 zhruba 14 % stávajícího počtu obyvatel.

„Městský obvod Ostrava-Jih má podobnou věkovou strukturu jako celé město i obecně větší česká sídla
a musí řešit problémy s tím spojené, tedy jak nárůst počtu seniorů, tak i klesající počet dětí školního
a předškolního věku a s tím rostoucí tlak na udržitelnost škol a školských zařízení,“
doplnil Milan Stoch, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury.

Vliv na další demografický vývoj městského obvodu bude mít také fakt, že do roku 2025 se oproti stávajícímu stavu významně rozevřou nůžky ve věkových kategoriích produktivního obyvatelstva od 20 do 39 let, tedy především u osob s potenciálem zakládat rodiny. Zatímco v současné době tuto věkovou skupinu tvoří zhruba 29 tisíc obyvatel, za 10 let se bude jednat pouze o něco málo přes 22 tisíc – je tedy možné prognózovat zhruba 23% pokles, což vytváří potenciál dalšího zhoršování situace z hlediska stárnutí populace.

Dalším krokem přípravy koncepce školství budou SCIO testy, zaměřené na porovnání úrovně znalostí žáků
5. tříd, které proběhnou ve školách v obvodu Jih na přelomu září a října. Po finalizaci bude koncepce předložena radě a zastupitelstvu městského obvodu.

 

Vybrané údaje z analýzy

Základní školy na území městského obvodu Ostrava-Jih

  •  Obsazenost: od 42 % do 78%, průměr: 62% (Obsazenost je vztažena k maximální kapacitě 34 žáků/tř.)
  •  Kapacita optimální 25 žáků/tř. – celkem: 8.900
  •  Kapacita maximální 34 žáků/tř.:  12.104
  •  Současný stav počet žáků 04/2016: 7.534

 

Mateřské školy na území městského obvodu Ostrava-Jih

  •  Obsazenost: od 55% do 100%, průměr: 87%
  •  Stavební kapacita: 3.719
  •  Současný stav počet žáků 04/2016: 3.226