Kamerový systém pomáhá práci městské policie

22/3 2017

Nastolit klid a pořádek na rušných místech v městském obvodu Ostrava-Jih pomáhá postupně rozšiřovaný kamerový systém, který se v posledních letech významně podílí na odhalování řady trestných činů i přestupků a prokazuje značnou efektivitu v prevenci kriminality.

Kamerový systém pomáhá práci městské policie

„Chceme mít kamery všude tam, kde dochází k problémům. Naším cílem není dohledem jakkoliv omezovat obyvatele obvodu, ale naopak, kamerový systém využívat jako nástroj prevence, aby se obyvatelé cítili bezpečně," říká radní Adam Rykala, radní městského obvodu Ostrava-Jih.  

Kamerový systém výrazně pomáhá v objasňování především pouliční kriminality, a to ať násilné, tak i majetkové. V průběhu roku 2016 tak bylo v městském obvodu Ostrava-Jih na základě zjištění obsluhy kamerového systému následně řešeno 85 událostí, v letošním roce je jich řešeno od začátku roku jedenáct.

V posledním případě se jednalo o dopadení dvou mladíků, které kamery zachytily při ničení lavičky na tramvajové zastávce. Strážníci krátce nato dvojici dopadli v tramvaji a oba se následně přiznali. Díky kamerovému systému byla také nedávno v Ostravě – Hrabůvce nalezena čtrnáctiletá dívka, po níž pátrala Policie České republiky. Dále se jednalo například o případy napadení mezi osobami, nesprávné parkování či ukládání objemného odpadu na nepovoleném místě.

V obvodu je aktuálně rozmístěno 25 kamer, z nichž posledních pět bylo instalováno v posledních třech měsících. Díky nim dochází k eliminaci protiprávních jednání. Ve spolupráci s Městskou policií plánuje vedení obvodu dále vytipovávat vhodné lokality pro zavedení kamerového systému a počet kamer doplňovat.