Městský obvod Ostrava-Jih podává v souvislosti s likvidací státního podniku trestní oznámení

25/10 2016

Rada městského obvodu Ostrava-Jih se rozhodla podat trestní oznámení na neznámého pachatele, z důvodu podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku, ke kterému mohlo dojít při likvidaci Podniku bytového hospodářství Ostrava 3, státní podnik „v likvidaci“.

Městský obvod Ostrava-Jih podává v souvislosti s likvidací státního podniku trestní oznámení

Likvidace Podniku bytového hospodářství Ostrava 3 začala již v listopadu roku 1997. Kmenové jmění státního podniku při vstupu do likvidace dosahovalo částky takřka 37 milionu korun. Přestože proces likvidace byl zahájen před téměř dvaceti lety, stále nebyl dokončen a původní likvidátor byl vice než dva roky zcela nečinný ve vztahu k zakladateli.

Z toho důvodu byl na jaře tohoto roku původní likvidátor odvolán a ustanoven nový. Vzhledem k tomu, že vzniklo podezření z nehospodárného nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku k hospodaření, byl současný likvidátor nucen v prvé řadě přikročit k prověřování dosavadního postupu likvidace a ke kontrole zákonnosti a oprávněnosti učiněných kroků v rámci procesu likvidace.

Jedním z důvodů, pro které radnice trestní oznámení podává, je podezření, že původní likvidátor při uzavírání smluv o provedení dražeb hradil nepřiměřeně vysoké náklady na krytí dražeb a mohl tím porušit zákonem danou povinnost řádně opatrovat a spravovat majetek státního podniku. Majetek se z původní hodnoty takřka 37 mil. korun snížil na aktuální zůstatek 0,5 mil. korun.

Dle Zprávy likvidátora o postupu likvidace bylo odhadnuto, že náklady na dražby mohly v obecné rovině tvořit až 54% vydražené ceny předmětu dražby a o tyto částky byl majetek státního podniku ve prospěch jednotlivých dražebníků snížen. V rámci prověřování současný likvidátor nalezl rovněž velmi úzké vazby odvolaného likvidátora s některými ze subjektů, které působily při jednotlivých úkonech procesu likvidace. Přehled těchto nestandardních vazeb je součástí přílohy tiskové zprávy.