Městský obvod Ostrava-Jih získal ocenění „Obec přátelská seniorům“

24/6 2020

Zástupci nejlidnatějšího městského obvodu Ostravy si v úterý 23. června 2020 v Praze převzali z rukou ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové ocenění v rámci soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 2020, oblast Obec přátelská seniorům. V kategorii měst a obcí s více než padesáti tisíci obyvateli se umístili na 2. místě a získali dotaci 800.000 Kč na realizaci projektu pro cílovou skupinu – obyvatele Ostravy-Jihu starší 65 let.

Městský obvod Ostrava-Jih získal ocenění „Obec přátelská seniorům“

V našem obvodu žije přes dvacet tisíc seniorů starších 65 let. Řada z nich se účastní a zapojuje do   aktivit, které pro ně obvod dlouhodobě připravuje. Navštěvují Senior Point, kluby seniorů, jezdí na zájezdy, cvičí, vzdělávají se i mimo Univerzitu třetího věku. Jsem rád, že pro ně díky získané dotaci můžeme toto spektrum opět rozšířit,“ uvedl místostarosta Jan Dohnal s tím, že v první části projektu budou připravena krátká videa s odborníky na témata, která seniory zajímají nebo pro ně mohou být přínosná.  

 

Půjde o informace od praktického lékaře, fyzioterapeuta, konzultace s finančním nebo výživovým poradcem, informace z oblasti psychické a mentální hygieny, komunikace s úřady. Věnovat se bude rovněž problematice mezigeneračního soužití nebo využívání moderních technologií. Tato část projektů proběhne on-line, videa budou přístupná na internetu nebo je senioři dostanou na USB nosičích.

 

Druhá část projektu bude připravena „off-line“ formou edukativní publikace, která výše uvedená témata přiblíží seniorům zábavnou a příjemnou formou, včetně praktických rad.

 

Cílem projektu je proškolit, vzdělat a informovat až 4000 seniorů starších 65 let našeho obvodu. Budeme zvědaví na zpětnou vazbu od účastníků projektu, především z hlediska využití získaných znalostí a informací v praktickém životě. Věřím, že pokud je zaujmou, budou je i dále předávat svým přátelům, známým nebo rodinným příslušníkům,“ shrnul místostarosta.