Mimořádná opatření v rámci městského obvodu Ostrava-Jih

16/3 2020

Také nejlidnatější městský obvod Ostravy s více než sto tisíci obyvateli v rámci preventivních opatření před šířením koronaviru v návaznosti na opatření přijatá vládou stanovuje dočasná omezení. V současnosti proto není možno využívat služeb Senior expresu Ostrava-Jih, uzavírat sňatky, navštěvovat pohřebiště v Zábřehu či tržnice. Zrušeny jsou rovněž všechny kulturní a sportovní akce. Odbor sociální péče zřídil linku pro hlášení osamělých seniorů a radnice vyzývá k využití jiných forem komunikace, než osobní návštěvu úřadu.

Mimořádná opatření v rámci městského obvodu Ostrava-Jih

Na území obvodu jsou v současnosti uzavřeny veřejné pohřebiště na ul. U Studia v Zábřehu a tržnice. Prozatím do 24. března není možno uzavírat manželství, po stejnou dobu nebude v provozu zvýhodněná doprava pro obyvatelé starší 77 let - Senior expres Ostrava-Jih.  Nynější stav může ještě více ztížit situaci osamělých seniorů, odbor sociální péče proto denně přijímá od 8 do 18 podněty pro zajištění nezbytné pomoci osamělým seniorům na tel.: 736 166 126,“ jmenuje některé z omezení starosta Martin Bednář.

Zrušeny jsou do konce dubna všechny akce pro veřejnost (Velikonoční jarmark, Stavění májky, pálení čarodějnic), domovní schůze a rehabilitační cvičení v domovech s pečovatelskou službou. Mateřské školy jsou v provozu. 

Pro návštěvníky Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih jsou stanovena pravidla pro vstup do úřadu. Veřejnosti je umožněn pouze po předchozím telefonickém objednání u příslušného zaměstnance, a to jen přes vchod v hlavní budově radnice z ulice Horní, kde jsou rovněž k dispozici dezinfekční prostředky. Podatelna pro veřejnost je dočasně přemístěna na pracoviště informací naproti hlavnímu vchodu do budovy. Centrální spisovna na ulici U Výtopny je pro veřejnost dočasně uzavřena. Dočasně uzavřena je pokladna, všechny platby je nutno provádět pouze bankovním převodem.

Na radnici je již od 4. března denně  navíc oproti běžnému úklidu prováděno mytí dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem, zahrnující podlahy, sociální zařízení, lavičky a židle na chodbách, dveře i nábytek.

Občany s ohledem na situaci žádáme o pečlivé zvážení osobní návštěvy a pokud možno využití způsobů komunikace, které minimalizují osobní kontakt,“ doplňuje starosta.

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih:
- telefonicky na lince 599 430 486 (kontakty na zaměstnance jsou k dispozici na webu ovajih.cz pod záložkou radnice – kontakty
- e-mailem na adresu posta@ovajih.cz
- datovou schránkou 2s3brdz
- poštou na adresu: Horní 791/3, 700 30 Ostrava

 

Budete-li potřebovat více informací, jsem Vám k dispozici na uvedených kontaktech.

 

Kontakt:          Gabriela Gödelová, tisková mluvčí

Telefon:          + 420 599 430 490, 605 113 521

E-mail:            gabriela.godelova@ovajih.cz