Namísto zchátralé školky relaxační zóna

27/7 2020

Prostor, kde budou lidé moci trávit volný čas, nahradí budovu Mateřské školy Chrjukinova v městské části Zábřeh. Ta je kvůli svému špatnému technickému stavu od září minulého roku zavřená. Vlastník, město Ostrava, již vydal souhlas k odstranění stavby a obvod na jeho základě připravuje demolici.

 

Namísto zchátralé školky relaxační zóna

Městský obvod Ostrava-Jih je zřizovatelem 18 základních a 29 mateřských škol, přičemž do jejich údržby a rekonstrukcí každoročně investuje desítky milionů korun.  Také u MŠ Chrjukinova bylo původním záměrem školku opravit. Kontrola však prokázala natolik závažné narušení statiky, že bylo rozhodnuto o uzavření objektu a vzhledem k předpokládaným finančním nákladům přesahujících 40 milionů korun na kompletní rekonstrukci, následně také o odstranění stavby.

 

Rozhodnutí významně ovlivnil fakt, že v obvodu je dostatečná kapacita pro umístění předškolních dětí.  Školky na Jihu aktuálně nabízí téměř dvě stovky míst.  Děti, které mateřinku Chrjukinova navštěvovaly, již téměř rok využívají školky v okolí a nehrozí ani, že by pro další zájemce z lokality nebylo v předškolních zařízeních místo. Na místě odstraněného objektu může vzniknout relaxační zóna. Radnice tak vyjde  vstříc místním obyvatelům, kteří si přejí více odpočinkových míst v obvodu.